LSAS - Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği

LSAS - Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği
Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği olarak bilinen LSAS, sosyal fobinin tanımlanmasında ve ortaya konulmasında son derece önemli bir role sahiptir. Temel olarak Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği, insan davranışlarını ve sosyal korkularını ölçmek amacıyla geliştirilmiş çok özel bir testtir.
Testin içeriğine baktığımı zaman ilk 24 sorunun tamamen korku, kalan soruların ise kaçınma duygunuzla alakalı olduğunu görebiliyoruz. Tepkilerinize ilişkin vereceğiniz dürüst cevaplar, testin daha başarılı olmasını sağlayacaktır. Teste katılım göstermeden önce, sosyal fobiyi öncelikle bir rahatsızlık olarak tanımanızda fayda vardır. Bu rahatsızlık sosyal anksiyete olarak da geçebilir.
Sadece bizim toplumumuzda değil, tüm dünyada yaygın şekilde karşılaşılan bir durumdur. Dijital dünyanın getirdiği yalnızlık olgusu, iletişimsizlik, kamplaşma, toplumsal olaylar, sosyal medya unsurları vs. kişinin sosyal yaşamda bazı handikaplar yaşamaya başlamasına zemin hazırlar. Tabi bütün sosyal davranış ve kaygı bozukluklarını aynı nedensellik içinde incelemek doğru olmayacaktır. Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği, daha çok rahatsızlığa dair tanı koyma, rahatsızlığı tespit etme noktasında başvurulan bir testtir. Bu durumu ortaya koyan nedenler, ilgili hekimin takibi ve detaylı değerlendirmesi ile beraber ortaya çıkar.

Testi Yapmak Oldukça Kolay
Sosyal fobi düzeyinizi ölçen Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği’ne internet üzerinden kolayca ulaşmak mümkündür. Hatta kendi testinizi kendiniz dahi kolayca gerçekleştirebilir ve sosyal anksiyete eğiliminizi görebilirsiniz. Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği ciddi ve kapsamlı bir psikolojik tanı koymayı amaçlamaz.Sadece sosyal alanda çeşitli kaygılar ya da davranış bozuklukları yaşayıp yaşamadığınıza dair sizse fikir verir. Bu da profesyonellere danışma kararınızı olumlu yönde etkileyebilir.
LSAS, yani Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği’nin orijinal ismi Liebowitz Social Anxiety Scale biçimindedir. Tarama amaçlı başvurulan Liebowitz Social Anxiety Scale, büyük ölçüde doğru sonuçlar verir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi testin başarısı, vereceğiniz cevaplarla doğru orantılıdır. Testin puan hesaplaması da oldukça kolaydır. Bu durum Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği’ne olan ilgiyi artırır. Testi yaklaşık olarak 30 dakika gibi bir süre içinde tamamlamanız mümkündür. Pek çok kişi sosyal  fobo rahatsızlığına sahip olduğunu fark etmez ya da bunu kabul etmek istemez.
Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği, bu konudaki fikirlerinizi ve yaklaşımlarınızı bir ölçüde değiştirme şansı verir. Benzer sosyal fobi testleri olsa da bu rahatsızlığa dair en itibarlı testlerden biri Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği olarak kabul edilir. Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği’ne dahil olup sosyal davranış bozuklukları konusundaki durumunuzu hemen kontrol edebilirsiniz; ancak bunun öncesinde sosyal fobiye dair bazı temel bilgileri hatırlamakta fayda vardır.

Sosyal Fobi Nedir?

Sosyal anksiyete, sosyal davranış bozukluğu, sosyal kaygı bozukluğu gibi isimlerle de anılan ve kısaca sosyal fobi olarak bilinen bu rahatsızlık,  kişinin sosyal düzeyde korku ve çekinme duygularını bir arada yaşamasıdır. En önemli sosyal fobi belirtileri arasında kızarma, terleme ve kalp çarpıntısı gelir. Aynı zamana rezil olma ya da dalga geçilme korkularıyla mide gurultusu oluşabilir.
Sosyal fobinin arkasında potansiyel olarak pek çok neden olabilir; ancak genelde öz güven eksikliği, başarısızlık korkusu, kendini ifade edememe, daha önce yaşanan bir başarısızlığın tekrar etme olasılığı yatabilir. Kişi, bu tip zamanlarda duyguları ve bedensel tepkimeleri arasında kaybolur. Tedavi süreçlerinde psikoterapi kısmı belirleyici bir role sahiptir.

Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği ile Farkındalığı Artırın
Sosyal fobi neticesinde kişi ne yazık ki toplumdan belli oranda kopmalar yaşar. Bu durumda başarısız olmaktan korktuğu için yer yer kendini toplumdan tamamen izole edebilir. Ne yazık ki bu kapanma hali bir kısır döngüyü beraberinde getirir. Yani kişinin içe kapanması, sosyal fobilerini daha da büyütecek ve çözüme katkı sunmayacaktır. Sosyal fobi insanın yaşam kalitesini son derece kötü etkiler. Çünkü insan neticede sosyal bir varlıktır ve sosyal yaşamdan bu şekilde keskin biçimde izole olmamalıdır.
Topluluk karşısında konuşma yapmak, önemli bir mevkide olan biriyle görüşme yapmak, bu tip fobileri açığa çıkartabilir. Yoğun olarak sosyal davranış ve kaygı bozukluğu yaşayan kişiler, en basit iletişimlerde bile zorluk çekerler. Örneğin bir kişiye adres sormak, saat sormak, selam vermek, alışveriş yapmak, rahatsızlık duygusu veren ve kaçınma isteği oluşturan eylemlerdir. Kronik seyirli bu rahatsızlık, genellikle psikoterapi yöntemleriyle geçer.
Sosyal fobi konusundaki farkındalığınızı artırmak adına Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği, yani Liebowitz Sosyal Fobi Testi’ne göz atabilirsiniz. Bu test sizin sosyal davranış bozukluklarınıza dair pek çok şeyi açığa çıkartacaktır. Zaaflarınızı ya da korkularınızı, önce onların varlığını kabul ederek ve yüzleşerek çözebileceğinizi unutmayın.