LVD Test

LVD Test


LVD kavramını, Low Voltage Directive sözcüklerinin kısaltması olarak açıklayabiliriz. Bu yönetmelikte temel amaç, söz konusu yönetmeliğin kapsamına dahil olan donatımların güvenlik kriterlerini düzenli olarak denetlemek ve bu konuda evrensel standartlar belirlemektir. Yüksek voltaja dair tanımlama, duruma göre değişmektedir. Bir voltajın yüksek voltajlı şeklinde ifade edilmesi adına havada kıvılcıma neden olma ihtimali ve elektrik şok konusundaki tehlike dikkate alınmaktadır.


LVD Test Nedir?


2011 senesi Amerika Ulusal Elektrik Yasası, bu anlamda önemli bir model yaratmayı başarmıştır. Söz konusu düzenlemeler içinde yüksek voltaja dair keskin bir tanım yapılmaz. Bu yasa yalnızca 600’ün altındaki ya da üzerindeki voltajları içine alır. Ulusal Elektrik Üreticileri Derneği olarak bilinen NEMA ise, yüksek voltaj kavramını 100kV – 230kV değerlerine göre tanımlar. İngiliz standartlarında da aynı şekilde daha farklı bir tanımlama ve yaklaşım söz konusudur.
Elektrikçiler sadece belirlenmiş voltaj sınıfları adına yetki sınırları içerisinde lisans alır. Örneğin 50 voltun üstündeki gerilimlerin oluşturduğu akım, genelde insanlar adına tehlike yaratabilir. Bundan dolayı güvenlik standartları bu tip devreler özelinde kısıtlayıcı olma yoluna gider. Piyasada yer alan ürünlerde genelde AB mevzuatları göz önünde bulundurulur. Bu durum söz konusu ürünlerin güvenliği açısından da gereklidir.


LVD Testin Önemi ve Kapsamı


1973 senesinde kabul edilen Alçak Gerilim Kararnamesi (LVD) bu önemli süreçte atılmış en ciddi adımlardan biri olarak düşünülmelidir. Zira 1990’dan sonra CE işareti, Avrupa pazarı içinde koşul olarak görülmüştür. Türkiye’de de Avrupa Birliği’ne uyum noktasında olduğu süreçte, standartlaşma alanında da ciddi bir gelişim göstermektedir. Bundan dolayı özellikle de beyaz eşya üretiminde rol alan firmalar, LVD testi konusunda bilinçlenmiş ve sorumlu davranmışlardır.
Bugün üretici firmalar, ürünlerini LVD testine dahil etmeden piyasaya sürmemektedir. CE sertifikasının bir parçası olarak LVD testleri konusunda zorunluluk getirilmiştir. Avrupa pazarında pay sahibi olmak isteyen üreticilerin bu önemli testi dikkate almaları gerekir.
LVD testi, hem alçak hem de yüksek gerilimli elektrik tesislerine dair topraklama kurallarını denetleyen bir mekanizmadır. Söz konusu test sadece Avrupa değil aynı zamanda Ortadoğu ve özellikle de Suudi Arabistan’a ihracat yapacaklar için önemli bir yere sahiptir.
Bu direktifte elektriksel problemlere dair her türlü risk, göz önünde bulundurulmuştur. Bunlar kimyasal ya da mekanik problemleri bünyesinde barındırabilmektedir. Hatta LVD direktifi içinde sağlık konuları da ele alınmıştır.  
Bilindiği üzere elektrikli aygıtlar, çalışmış oldukları alanlarda elektromanyetik dalgalar üretir. Bu da aynı ortamda yer alan farklı cihazları performanslarını olumsuz yönde etkiler. Elektrikli cihazların önemli bir bölümü aynı zamanda EMC direktifi dahilindedir. Bir başka deyişle hem EMC hem de LVD direktifine uymak gibi bir zorunluluk söz konusu olmaktadır.
LVD testi sayesinde piyasaya sürülecek olan elektronik ürünlerin uygun olup olmadığını denetlemek isteyen kurum, kuruluş ya da firmalar, bu süreçte Arda Danışmanlık’ın profesyonel ekibinden her anlamda bilgi ve destek alabilirler.


LVD Testinin İçeriği


LVD testi; kaçak akım, toprak hattı sürekliliği, ısınma, neme dayanıklılık, topraklama, izolasyon, bilye basınç, yüksek gerilim, yanma özellikleri, fiziksel dayanıklılık ve kaçağa karşı koruma denetimlerini içinde barındırmaktadır. Öte yandan LVD testleri gerektiren cihazlardan bazıları ise şu şekilde sıralanabilir:
•    Güç kaynakları
•    Ev aletleri
•    Kablolar
•    Lazer teçhizatları
LVD kapsamına dahil olmayan elektrikli ürünler de net şekilde belirtilmiştir. Bu ürünler toplamda yedi grupta toplanmıştır.
1.Grup: Patlayıcı ortamlarda kullanılan her türlü elektrikli cihazlar
2.Grup: Radyolojik alanlarda kullanılan elektrikli ürünler
3.Grup: Asansörler adına kullanılan elektrikli parçalar
4.Grup: Elektrikli çitler
5.Grup: Sayaçlar
6.Grup: Evde kullanmak adına fişler ve prizler
7.Grup: Uçaklar ya da gemiler için oluşturulan ekipmanlar


LVD kapsamında yapılan testler arasında özellikle de izolasyon testleri, yüksek gerilim testleri ve kaçak akım testleri ön plana çıkar. Örneğin kaçak akım testleri sayesinde akımdan kaynaklı olara ortaya çıkan zararlar engellenir. İzolasyon testlerinde izolasyona dair direnç ölçülür ve yalıtım testleri gerçekleştirilir.
Yüksek gerilim testlerinde de gerilim altında yer alan ve erişilebilir durumda olan metal bölümlerin operatörle olan teması kontrol edilir. İzolasyon malzemesi teması engellemektedir ve dolayısıyla test, bu dayanımı analiz etmeyi hedefler. LDV testlerine dair danışmanlık desteği alma noktasında Arda Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.