NSF Belgesi

NSF Belgesi
NSF Belgesi uluslar arası bir geçerliliğe sahip olan “National Sanitary Foundation” İngilizce bir kelimenin baş harflerinden oluşan, Türkçesi ile “Uluslar arası Sağlık Kuruluşu” tarafından sertifikalanarak onay almıştır anlamına gelmektedir.  
NSF Belgesi ISO/ IEC 17065 Kalite Standardı’na göre denetlenmektedir. Ayrıca NSF Belgesi İngiltere Akreditasyon Kurumu olan UKAS tarafından kalite standartlarına göre belirlenmiştir. UKAS üretim, tarım ve işletme endüstrilerinde bağımsız olarak denetlemeler yapan ve sertifikasyon işlemlerini yürüten uluslar arası bir kuruluştur. NSF Belgesi gıda denetleyicilerine ve tüketicilere kullanılan malzemelerin ve kimyasalların gıda güvenliği açsından uygun olduğunu belgelendirir. Ayrıca tüketicinin kullandığı ürünün NSF Belgesinin olup olmadığını göre bilmesi için “nsf.org” web sitesi kullanıma açılmıştır. Bu web sitesi üzerinden tüketiciler kullandıkları ürün ve kimyasalların NSF Belgesi olup olmadığını kolaylıkla denetleyebilmektedirler. Bu da kalite kontrol açısından oldukça önemli bir adımdır.


NSF BELGESİ SERTİFİKASYON PROGRAMLARI
NSF, 1994’de Amerika, Michigan’da kurulan test, muayene ve sertifikasyon programları içeren bir Halk sağlığı ve güvenliği şirketidir. Şu anda yaklaşık 15 bin metre kare alana kurulmuş olan laboratuar ile çalışan NFS dünya çapında 150’den fazla şirkte hizmet vermektedir. Dünya çapında 1200’den fazla çalışanı bulunmaktadır. Çeşitli uzmanlık alanlarından gelen çalışanlar arasında mikrobiyologlar, toksikologlar, kimyagerler ve mühendisler bulunmaktadır. Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya’da hizmet vermektedir.
NSF Belgesi; gıda, tarım, üretim, işletme, dağıtım süt ve süt ürünlerinden deniz ürünlerine oradan da su arıtma cihazlarına kadar tüm tedarik alanlarında akredite hizmeti sunmaktadır. Hizmet programları arasında Küresel Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI) sertifikasyonu, Su Ürünleri Sertifikasyonu (ACC),  QAI (Uluslar arası Kalite Güvencesi), NSF Gıda güvenliği ayrıca gıda hizmeti ekipmanları, gıda dışı bileşenleri ve şişelenmiş su ve içecekleri de kapsayan bir programdır. Ayrıca GLOBAL. AP, IFS gibi programları da kapsamakta ve denetlemektedir.
NFS Su bölümü özellikle sıhhi tesisat bileşenleri, su arıtma ve kimyasalları, içme suyu filtrelerinin yanı sıra havuz ve spa ekipmanları gibi içme suyuyla temas eden tüm ürünleri denetler ve onaylar.
NFS Uluslar arası akredite kurumu; havacılık, tıp ve imalat endüstrileri için de kalite standartları belirler ve çevre koruması için uluslar arası platformlarda kabul görmüş ISO 9001, ISO 14001, AS9100 ve bunun gibi standartlara dayalı geliştirme, denetleme ve sertifikasyon sağlar.


NSF LABORATUVARLARI
NSF’nin Güney Amerika, Kuzey Amerika, Avrupa ve Çin’de laboratuarları bulunmaktadır. NSF laboratuarları Kanada Standartlar Konseyi tarafından denetlenmektedir. NSF standartları, ANSI (Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü) tarafından geliştirilmektedir. Örneğin 61 numaralı standart, İçme Suyu Bileşenleri maddesidir ve toksikologlar, halk sağlığı uzmanları, biyolog ve mühendisler tarafından geliştirilip denetlenmektedir.
Özellikle NSF denilince ülkemizde ilk olarak su arıtma cihazları akıllara gelmektedir. Tüketiciler de en temel tüketim maddesi olan su söz konusu olunca kullanacakları arıtma cihazlarında NSF sertifikası arıyorlar. Bunu daha iyi anlayabilmek için bazı NSF sertifika kodlarına daha yakından bakmamız gerekiyor.
NSF / JWPA P72
Japonya Su Arıtma Birliği ile birlikte geliştirilen bu sertifikada, içme suyunda bulunan her türlü iyodun kontrollü olarak azaltılması temel alınmıştır. Bunun için iyot radyoizotop metodu kullanılır.
NSF P231
Bu sertifikasyon programı Mikrobiyolojik su arıtıcıların denetlenmesi için kullanılmaktadır.
NSF P473
İçme sularındaki PFOA/ PFOS su filtrelerini ve sistemlerini denetlemek için geliştirilmiş bir sertifikasyon sistemidir. İçme suyundaki PFOA ve PFOS’u azaltmak ve içme suyunu korumak üzere geliştirilmiş olan bir sağlık standart metodudur.
NSF P477
NSF tarafından denetlenen bu filtre sisteminde ise içme suyunda bulunabilecek mavi-yeşil alglerin oluştura bileceği toksik yani zehirli materyallerin içme suyundan uzaklaştırılması hedeflenmiştir. Filtrelemedeki en önemli sertifikasyon standartlarından birisidir. Çünkü mavi-yeşil alg toksinleri içme suyunda en çok rastlanan zararlı materyallerden biridir.
NSF/ ANSI 401
NSF Standartları içerisinde sağlık açısından denetlenmesi gereken en zaruri kalite kontrol ve filtreleme sertifikasyonu tipidir. İçme suyunda bulunan Ibuprofen, Arsenik, Estrone ve Naproxen gibi en sık rastlanan ve ev tehlikeli kirleticileri denetlemek için kullanılır. Ülkemizde özellikle arsenik zehirlenmesi tehlikesi mevcutken ve içme sularımızın birçoğunun arsenik içerdiğini düşündüğümüzde bunun önüne geçmek için kullanılabilecek önemli bir kalite kontrol metodudur. Böylelikle arsenik gibi kirleticilerin önüne geçilerek, arsenik zehirlenmesi gibi birçok tehlikenin önüne geçilebilir.