OCS Organik İçerik Standardı

OCS Organik İçerik Standardı
Günümüzde organik ürünlerin üretimi pek çok açıdan büyük önem kazanmıştır. Sadece tarımsal alanda değil akla gelen pek çok alanda doğrudan ya da dolaylı olarak organik materyaller, kalite ve güvenilirlik açısından belirleyici olmaya başlamıştır. OCS esasen Organic Content Standardı’nın kısaltılmış halidir. Temel olarak tekstil izlenebilirliğini sağlayan OCS, organik biçimde yetiştirilmiş olan materyallerin her türlü takibini üstlenir ve sürece detaylı şekilde odaklanır.

OCS Nedir?
Gıda ürünlerinin haricinde, %5 ve %100 organik materyale sahip olan her türlü üründe uygulanabilmektedir. OCS Standardı böylece organik materyal yağını ya da düzeyini resmi düzeyde doğrular. Bu hammadde sürecinden bitmiş ürüne kadar devam edebilen geniş bir zincirdir. OCS’nin temel hedefi, organik içerik iddiasında bulunan işletmelere bir doğrulama sunmaktır. Bir anlamda resmi bir standartla beraber güven duygusu oluşturmaktır. OCS dünya çapında büyük bir saygınlık görür.

OCS, bir anlamda organik girişimciler, markalar, üreticiler, tüccarlar ya da perakendecileri destekleyen geniş çaplı bir organizasyondur. İşleme yardımcıları çevre gibi konularda herhangi bir şekilde kriter olarak ele alınmaz. Kuruluş, dilimize Organik Tekstil Sertifikasyonu olarak çevrilebilir. OCS, üçüncü taraf doğrulamalarını bir esas olarak kabul eder. Ambalajlanma, etiketlenme gibi konulara kadar geniş bir kapsayıcılığa sahip olan OSC, nihayetinde kaliteli üründen ve üretim anlayışından emin olmak ister. Önde gelen bir sertifikasyon kuruluşu olarak öne çıkan Organic Content Standardı, şu ana dek üretici ya da girişimci tarafında büyük bir ilgi görmeyi
başarmıştır. Organik Tekstil Sertifikasyonu noktasında destek almak ya da iş birliği oluşturmak adına Aşan Danışmanlık’ın profesyonelleri ile iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.

OCS Modülleri

OCS olarak kısaltılan Organic Content Standardı, Textile Exchange standartlarından biri olarak göze çarpar. OCS doğrulanma ve içeriğin izlenmesi açısından büyük öneme sahiptir. Öte yandan sertifikasyonun ilkeleri incelendiği zaman orada firma içi ve firmalar arasındaki akış, paketleme, etiketleme, depolama ya da logo kullanımına dair standartları gözlemlemek mümkün olacaktır.  OCS Belgesi ulusal düzeyde ya da evrensel düzeyde akreditasyon sahibi olan belgelendirme kuruluşlarınca temin edilebilir. Bu kuruluşlar söz konusu süreç içinde organik materyali kapsamlı şekilde değerlendirir ve bunu şeffaf bir biçimde aktarır.  Organik ham madde oranını belirleme noktasında üç ayrı modülden yararlanılır. Bunlar %100 Organik, %95 Organik ve %5-95 Organik biçimindedir.

OCS Kapsamı
Organik Content Standard kapsamı incelendiği zaman görülecektir ki ham maddenin bizzat kendisi belgelendirilir. Bu noktada standart, ürünün işlevinden genel anlamda bağımsızdır. Tedarik zincirini oluşturulan bütün aşamalar ayrı ayrı belgelendirilebilir. Organik olan ham maddeler NOP, JAS ya da IFOAM gibi standartlara uygun olan sertifikalı kaynaklardan sağlanabilir. OCS Belgesi’nin başarılı bir şekilde temin edilebilmesi asına üründe minimum %5 oranında organik materyalin bulunması gerekir. Mesela yatak ürünleri, moda aksesuarları, iplikler, kişisel bakım materyalleri, lif ürünleri ve kumaşlar buna örnek olarak gösterilebilir. Diğer yandan elyaf ürünlerin organik sertifikalı olanları da standarda dahil edilmiştir.  Standart özelinde ürün içeriklerinin karışımına izin verilmez. Böyle ürünler açısından etiketleme düzeyi, OCS Blended şeklinde belirlenir. Konvansiyonel lifler ve organik liflerin bir arada kullanımına OCS 100 modülünde izin verilmez. Özellikle bu modülde kurallar görece biraz daha katı tutulmuştur. OCS Belgesi almak adına başvuran tüm üreticiler ya da girişimciler, ham madde sürecinden üretimin diğer tüm halkalarına kadar protokole uymak durumundadır.
Üretici organik ürünlerle konvansiyonel ürünleri birbirinden ayırmak konusunda sorumludur. Bu iki gruba mensup ürünleri farklı zamanlarda işlemek doğru bir yöntemdir. Mekansal düzeyde ayrım yapmak da önemli yöntemlerden biri olarak kabul görebilir. Diğer yandan yapılan etiketlerin çalışanlar tarafından çok net şekilde anlaşılır olması gerekir. Üretici olan işletmeler ya da girişimciler ürünün düzeyi, menşei ile akışa dair dokümantasyonu tutmak konusunda sorumluluk taşır. İlgili kayıtların toplamda minimum beş sene boyunca saklanması önemlidir. Bunlar içinde tedarikçi sertifikaları, depo defterlerini, irsaliyeleri ve faturalı örnek olarak sunmak mümkündür.