Oyuncaklarda CE Belgesi

 

 

Oyuncak CE Belgesi


Hem Türkiye’de hem de dünyada oyuncaklar, genel anlamda çocuklara hitap ettiği için üretim aşamaları hassas bir biçimde takip edilir. Özellikle oyuncakların bazı fiziksel ya da kimyasal niteliklerinin çocuklar üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler göz önüne alındığında oyuncaklara ilişkin denetimler ve standartlar daha da önem kazanmaktadır. Oyuncak endüstrisine baktığımız zaman genel düzeyde geleneksel oyuncaklar ve elektronik oyuncakla gibi iki ayrı kategorinin karşımıza çıktığını görebiliriz. Puzzle, okul öncesi oyuncaklar, zeka oyunları, bebekler, bez oyuncaklar, peluş oyuncaklar, el becerisini geliştiren oyuncaklar, akülü araçlar, uzaktan kumandalı oyuncaklar gibi farklı tipte oyuncaklar söz konusudur.

 Oyuncak Sektörünün Dünyadaki Durumu


Teknolojinin gelişmesiyle beraber oyuncakların tür ve özellikleri de farklılıklar göstermeye başlamıştır. Yeni nesil oyuncaklar sadece çocuklara değil aynı zamanda yetişkinlere de zaman zaman yetişkinlere de hitap edebilmektedir. Tüm bu gelişimler Oyuncak CE Belgesi gibi belgelerin önemini artırmıştır. Gerek üretim gerekse de satış ve dağıtım aşamalarında oyuncakların kitle üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler denetlenir.
Oyuncak CE Belgesi bu denetimlerin güvenli bir şekilde gerçekleştiğinin kanıtıdır. Bazı özel oyuncaklar çocuklar üzerinde sadece fiziksel değil aynı zamanda psikolojik etkilere de sahip olabilir. Bu nedenle oyuncakların yakından incelenmesi ve takip edilmesi toplumsal sorumluluğun bir parçasıdır. Yakın zaman öncesine kadar pek çok oyuncak firması, zararlarından dolayı kimi oyuncaklarını piyasadan çekmek zorunda kalmıştır.
Oyuncak sektöründe üretimi gerçekleştiren fason şirketler dışında; oyuncak satış mağazaları, tedarikçiler ve global markalar gibi saç ayaklarından söz edebiliriz. Son dönemlerde süper market zincirleri de oyuncak satışına yönelik hamlelerde bulunmuştur. Oyuncak üretimleri konusunda Çin liderliği almış durumdadır. Bunun yanında İspanya, İngiltere, Almanya gibi Avrupa ülkelerinde de yoğun bir şekilde oyuncak üretimi yapılır. Bilhassa Çin’de ucuz hammadde ve ucuz iş gücü gibi durumlar, oyuncakların niteliği konusunda bazı soru işaretlerinin oluşmasına neden olmuştur.  Oyuncak sektörü şu anda dünyada en hızlı büyüme gösteren sektörlerden birisidir.

Türkiye’de Oyuncak Sektörü


Türkiye’deki oyuncak sektörüne göz attığımızda ise son beş senede 3 milyar doların üzerinde bir hacimden söz etmenin mümkün olduğunu gözlemliyoruz. Yine son beş senede 730 milyon dolarlık oyuncağın ihraç edildiği ülkemiz, bu konuda önemli bir gelişim içindedir. Dışarıya ihraç edilen oyuncakların %19’luk kısmını plastik oyuncaklar oluşturur. Senelik ihracat 28 milyon dolar civarında seyreder. Türkiye dışarıdan da aynı şekilde ciddi düzeyde oyuncak alır. 60’dan fazla ülkeden son 5 yılda 3 milyar 640 milyon dolarlık oyuncak içeriye dahil edilmiştir. Bu noktada Oyuncak CE Belgesi gibi standartların önemi çok daha iyi bir şekilde anlaşılıyor. İthalatın elbette ezici bir çoğunluğu Çin’den yapılmaktadır. Görüldüğü üzere oyuncak sektörü Türkiye’de oldukça canlı ve aktif bir sektör durumundadır.

CE Belgesi Almak Zorunlu mu?


Oyuncak üreticileri söz konusu oyuncakları için CE Belgesi almaya hak kazanmalıdır. Bu belge oyuncakların Avrupa mevzuatları ile uyum içinde olduğu gerçeğini gösterir.  CE Belgesi olmadığında üreticilerin Avrupa pazarına açılabilmeleri olanaksız bir hal alır. Hem toplum sağlığı ve güvenlik gibi konularda oluşan soru işaretlerini gidermek hem de pazar payını genişletmek adına Oyuncak CE Belgesi almak olmazsa olmaz bir kriterdir. Taksim Danışmanlık söz konusu belge ve teknik dosya gibi aşamalar özelinde size profesyonel destek sunar. Oyuncak Güvenliği Yönergesi içinde CE Belgesine ilişkin zorunluluk açıkça ifade edilmiştir. Temel güvenlik gereksinimlerinin karşılandığı bu belge ile kanıtlanmış olur. Bu da hedef kitle için rahatlatıcı ve  güvenilir bir referans olarak kabul görür.  Bu açıdan Oyuncak CE Belgesi oyuncak üreticilerinin kurumsal imajlarına da olumlu yönde bir katkı yapar. Bu kriterler el yapımı oyuncak tipleri için de geçerlidir. Fakat asıl tehlikenin kimyasal içeriğe sahip olan ya da doğrudan elektronik olan oyuncaklarda olduğunu ifade edebiliriz.

Üretici Firmaların Sorumluluğu


Üretici firmalar bu süreçte oyuncaklar için özel güvenlik testleri yapmakla yükümlüdür. Teknik dosyanın hazırlanması bu anlamda belirleyici faktörler arasında değerlendirilir. Hem tedarik zincirinden hem de ekonomik diğer ortaklardan Oyuncak CE Belgesi talep edilebilir. Oyuncak üreticileri standartlara uymayan ya da şikayet alan oyuncaklara dair gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. AB Uygunluk beyanı da aynı şekilde bu süreçte hazırlanmalıdır.
Üretilen oyuncakların AB REACH direktifi ile uyumlu olması şarttır. Gıdalar içinde bulunan oyuncakların mutlaka ayrı bir ambalaja sahip olmaları gerekir. Ses özelliği oluşan oyuncakların çocukların işitme niteliklerine zarar vermemesi gerekir. 36 aydan ufak olan çocukların kullanacağı oyuncakların temizlenebilecek özellikte dizayn edilmesi aynı şekilde aranan koşullar arasındadır. Diğer yandan elliden fazla alerjik kokunun oyuncaklarda kullanılması yasaklanmıştır.