PRİMARK Denetimi

Primark Denetimi

Primark markasına yakından baktığımızda ; irlanda da merkezi bulunan primark güzellik ve moda ürünleri için ekonomik fiyatlar sunar ve aynı zamanda primark , uluslararası satışlar sunmaktadır. İlk mağazası  1969 yılında dublin’de  ve penneys adında açılmıştır . ürünlerini Uluslar arası düzeye taşıyan primark’ bugün 370’ten fazla   Amerika  ve Avrupa dahil olmak üzere  on  iki ülkede mağza ağına  sahiptir.primark gibi  böylesine büyük bir markanın değerini koruyabilmesi için tedarikçilerni en iyi şekilde belirlemesi büyük önem taşımaktadır .bu sebeptendir ki  belirli  satandartlara  ve kurallara göre hareket edilmesi gerekmektedir .

Primak tedarikçisi olabilmenin 13 anahtar kuralını  birlikte inceleyim.

1-) YASALAR

Primark tedarikçileri her zaman  etkinlik gösterdikleri ülkelerde çalışma düzeni yasalarına uyum tutumu sergilemelidirler.

2-) Personel Maaşları

primark markasının belgesine sahip olan alan tedarikçi firmalar , personellerinin her daim ihtiyaçlarını karşılayabilcekleri şeklinde maaş staratejisi uygulamalıdırlar. ve aynı zamanda bunun yanı sıra personellere. fazla mesai ödemesi uygulanmalıdır.

 3-) Çalışma Özgürlüğü

İşveren veya iş veren vekillerinin işletme içerisinde  zor veya  güç kullanarak işçi çalıştırmaları ve  bu tututumu yasal konularla ilişkilendirmeleri uygunsuz bir durumdur . bir firmada işçi olarak çalışan herkes bireysel iradesiyle çalışıyor ve kendi istediği zaman o işten çıkabilme hakkına sahiptir .

4-) Çalışma Şartları

Çalışma alanı ne olursa olsun (ofis ,klube ,atölye, depo ,fabrika ,mağza,şirket vb.)

Çalışma şartları her zaman her daim sağlıklı ve güvenli olmak zorundadır .bu durumda, iş buyuran personellerin güvenli ,temiz sağlıklı  personellerin ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilceği  bir ortam sağlamak o firmanın  görevidir .

5-) Toplu Sözleşme Hakkı ve Örgütlenme Özgürlüğü

Personellerin hepsi istediği sendikaya girebilir ve kendi haklarını iş buyuran tarafından karşı çıkılması için sendikaya izin verebilir .iş buyuranda  bu gibi sendika etkinliklerine ve personellerin toplu iş sözleşmesi konusunda saygı göstermelidir .

6-) Çocuk Çalışanlar

Çocuk çalışanların he türü yasal olarak yasaktır .primark belgesi almayı düşünen firmalar , bu sorunla ilgili çalışmalarını geliştirmelilerdir.genç ve çocuk çalışan çalıştırma konusunda bölgesel yasaklar ve uluslararası çalışma örgütü  sözleşmelerinden insanı hangisi çok koruyorsa o konu ele alınmalıdır .

7-) Her Daim İstihdam

Primark  markası belgesi olan tedarikçi firmaların  düzenli istihdama doğru yönelik bir politikası bulunmalıdır . Bu durumda iş buyuranlar üzerine düşen sorumlulukları ve görevleri yerine getirmesi zorunludur.


8-) Çalışma Süreleri

Çalışma süreleri kanunalara ,yasalara uyugun biçimde düzenlenmelidir . bu durumda , standart çalışma saatinin haftalık 48 satin aşmamasına dikkat edilmesine özen göstermesini buyrulmuştur .yıllık ve hafta sonu izin günlerininde belirli şartlara göre belirlenmeli.

9-) Ayrımcılık

Firmadaki işlerde ,terfi uygulamalarında ve emeklilik  ,işe alım ,görev tamamlamalarında ve işten çıkma gibi personellee hiçbir biçimde ayrımcılık yapılmamalıdır .bu durumda ,  personellerin dil ,din ,ırk ,siyahi ,cinsiyet bu gibi unsurlarda saygı gösterilmelidir .

10-) Şikayet kuralı

personeller , iş buyuran veya çalışma şartları ile ilgili geri uyarıda bulunabilmeli ve şikayetlerini kuşkusuz dile getirebilmelilerdir.

11-) Yolsuzluk ve Rüşvet

Primark markasına ait belgenin en önemli hususlarından biri de yolsuzluk ve rüşvet etkinliklerinin her türlüsünü yasaklamaktadır . bu durumda tadarikçi şirketler , yolsuzluk ve rüşvetle mücadele eden çalışmacı bir politika olulşturmaktadır .

12-) Çevre sorumluluğu

Primark belgesi en geniş konuşarından biride çevredir . tedarikçi şirketler .  çevre ile ilgili hususlarda azim v e özen göstermelidir .ve mevcut tüm kanunlarla yönetmeliklere uymalıdır . bu durumda , çevre etkinlikleri tümü yasal izinler hususunda yürütmelidir

13 -) Personellere Uygun Davranışta Bulunma

Personeller arasında hiçbir şekilde ayrım gözetmeksizin ,psikolojik şiddet veya fiziksel ,tehdit ,cinsel istismar ,taciz vb. gibi bu tür durumların hepsi yasaktır.

Primark markası  2011 yılından beri en üst düzeyde liderliği ele almış durumdadır . primark 2006 yılından beri özgür etik ticaret girişimi (ETI) üyesidir. Ve bir ETI üyesi olarak ,ortamda bulunan ETI ‘nin ana konusunu içeren davranış şartları vardır .birleşmiş milletler organı olan uluslararası çalışma örgütü’nün herkesçe bilinen standartlarına uygun bu şartları firmalara uyarlar ve denetimlerinde ETI  Base Code (smat 6.0 SEDEX ) kriterlerini ele almaktadır .

Primark markası için ürünelri sipariş eden , son duruma getiren ,ambalajlayan veya başka biçimlerle çeşitli işlemlerden geçiren veya hizmet veren .  yükleniciler ve diğer iş ortakları da olmak üzere tüm tedarikçi firmalar,  davranış  şartlarına ve etkinlik gösterdikleri bölge veya ülkelerde geçerli bütün kanun ve yönetmeliklere uymak zorunludur.

Primark senetim standartları, uygunluk , kriterler , profesyonel primart denetim öncesi danışmanlığı için lütfen bize ulaşın.