ROHS Belgesi

 

 

ROHS Belgesi

 


ROHS, çeşitli elektronik kartlara ilişkin oluşturulmuş bir standarttır. Belgenin alınabilmesi için bu tip elektronik kartlarda belirtilen maddelerin bulunmaması gerekir. Bu maddelerin olmaması, belgenin adeta temel koşuludur. ROHS olarak kısaltılan kavramın İngilizce karşılığı “Restriction of Hazardous Substances Directive” şeklinde açıklanabilir. Bunu da dilimize “kimi maddelerin faaliyetlerini kısıtlama” biçiminde yorumlayabiliriz.
ROHS ile alakalı ilk çalışmalar ilk olarak 27 Ocak 2003 tarihinde gerçekleşir. Belgeye ilişkin içerik Avrupa Konseyi tarafından oluşturulur. Yönergeye göre kimi zararlı elementlerin faaliyetleri kısıtlanmak durumundadır. 1 Temmuz 2006 itibariyle de elektronik materyallerde krom, civa, kurşun ya da krom benzeri maddelerin diğer maddelerle kesinlikle karıştırılmaması şarttır. Aktarılan bilgilere göre elektronik ekipmanlara dair atıklar, tüm atıkların yaklaşık olarak %5’lik bir kısmına tekabül ediyor. Bu da 6 milyon ton gibi ciddi bir düzeyi ifade ediyor.
ROHS Belgesi, bir ölçüde çevre kirliliğine karşı önemli bir işleve sahiptir. Bu tip sonuçlar ne yazık ki az gelişmiş ülkelerin teknolojik anlamda gelişmesine de engel olabiliyor.

ROHS Belgesi Hakkında Bilgiler


ROHS Belgesi kapsamında ifade edilen maddelerin önemli bir bölümü insan sağlığına zararlıdır. Bu nedenle yönetmelik belli konularda çok katı yaklaşır. Özellikle belli maddeler hamileler üzerinde çok olumsuz sonuçlar yaratabilir. Kana karışması sonucu hücrelerin ölmesi ya da çocuğun düşmesi rutin olarak görülen bir problemdir ve kesinlikle ciddiye alınmalıdır. Uzun vadede ne yazık ki kanseri de tetikleyebilir.
Çeşitli inceleme cihazları vesilesiyle elektronik malzemelerin üretiminde kullanılan zararlı maddeler kolayca tespit edilir. Her maddeye ilişkin özel maddeler ve sınırlandırmalar söz konusudur. Bilhassa kurşun, krom, cıva, kadmiyum, en riskli bileşikler arasında gösterilir. Bu tip maddelerin aynı zamanda geri dönüşüm için de bir değeri ve karşılığı yoktur. Zararlı maddelerin elektronik cihazlarda kullanılması, ortama daha yüksek düzeyde ısı ve zehirli partikül karışmasına neden olur. İnsanın temas ettiği bazı ürünler de ROHS Belgesi kapsamında değerlendirilir.
ROHS, aslında günlük yaşamda kullandığımız pek çok elektronik alet için geçerlidir. Bugün her birimizin evinde yer alan televizyonda bile örneğin dış kaplama kablolarının ya da komponentlerin ROHS belgesine uygun niteliklerde olması gerekir. Çünkü parçalarda yer alan kimyasal materyaller zehirleyici özelliklere sahip olabilir. Havaya daimi olarak kanserojen madde sürmesi çok ciddi bir tehdit oluşturur.

ROHS Uyumluluk Testleri


ROHS Belgesi mevzuatının temel gayesi tümüyle insan sağlığını ya da çevreyi korumak üzerinedir. Bu açıdan tehlike arz eden elektronik cihazlara dair belli sınırlar getirir. Yönetmeliğin kapsamı incelendiği zaman 1000 VAC ile 1500 VDC’ye kadar olan cihazların belirtildiği görülür. Tıbbi cihazlar gözlem araçları ya da elektrikli ampuller gibi özel kategoriler söz konusudur. Yönetmelik kapsamında şu anda toplamda 10 ayrı kategori bulunur.
ROHS ile alakalı denetimler ve belgelendirmeler güvenli ve onaylı kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir. Uygun maliyetli uyumluluk testleri için Taksim Danışmanlık ile iletişime geçmeniz bu noktada yeterli olacaktır. ROHS uyumluluk testleri konusunda deneyimli olan personeliyle Taksim Danışmanlık size profesyonel hizmet vermeye hazır. Taksim Danışmanlık güncel olan çevresel düzenlemeleri sizin yerinize yakından takip eder ve mevzuata uygun şekilde hareket etmenizi sağlar. ROHS Belgesi için profesyonel bir destek almanız kurumsal açıdan oldukça doğru bir karar olacaktır. Bu durum ayrıca yüksek hacimli küresel piyasalarına dahil olmanız açısından da önemlidir.

ROHS Belgesi Kimler İçi Geçerlidir?


ROHS Belgesi günlük yaşamda kullandığımız pek çok elektronik cihaz için geçerli olduğu için doğrudan bu cihazların üreticilerini ilgilendirir. Dolayısıyla bizzat şahsi markası ile elektronik eşya üreten işletmeler, tedarikçiler tarafından üretilen cihazların satışını yapan işletmeler bu konuda sorumlu tutulur. Bu kişilerin mevzuat kriterlerine uygun şekilde hareket etmesi gerekir. Büyük ev aletleri içinde derin dondurucular, buzdolapları, çamaşır makineleri bulaşık makineleri, küçük ev aletleri içinde süpürge, kahve makinesi, baskül, saat, ekmek kızartma makinesi vs. bu kapsama dahil edilir. Ayrıca tüketici malzemeleri, aydınlatma malzemeleri, bilişim malzemeleri, oyuncaklar, spor aletleri gibi ayrı ayrı kategoriler söz konusudur.
Her kategori özelinde ürünler somut olarak belirlenmiştir. Özellikle tehlike barındıran riskli ürünlere bu vesileyle dikkat çekilir. Bu kategorileri incelediğimiz zaman aslında hayatımıza kullandığımız hemen her türlü elektronik aygıtta bu riskin yer aldığını ifade etmek zor değildir. Tüketicilere güvenilir, sağlıklı ve risksiz ürünler sunmak, markaların da kurumsal güvenilirliğini artırır. Bu açıdan ROHS Belgesi de markalar açısından bir referans olarak kabul görür.
Bu belgeye, bilhassa Avrupa Birliği özelinde büyük önem verilir. Söz konusu ürünleri dizayn eden firmaların veri tabanlarında söz konusu direktifler kendine yer bulmak durumundadır. Bu aynı zamanda sorumluluk gerektiren, vicdani bir konudur. Ayrıca firmalar için ticari getirileri de hesaba katılmalıdır