SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetimi

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetimi

SA 8000, 1989 yılında  Ekonomik Öncelikler Konseyi’nin bir iştiraki olan Uluslararası Sosyal Sorumluluk aracığıyla  oluşturulmuş bir işyeri standardıdır. Bu standart, evrensel  olarak ta  en çok kabul gören uluslararası işyeri standartlarından ya da standardizasyon etkinliklerden  biri olarak ta söylenilebilir . SA 8000 Standardı, dünya ‘ her bir yerinde  büyüklükteki  firmada . SA 8000 belgelendirmesi; iş sağlığı ve iş  güvenliği, çocuk işçilik, ve toplu pazarlık, ayrımcılık, örgütlenme özgürlüğü disiplin uygulamaları, ücretler ve yönetim sistemleri çalışma saatleri  vb . gibi  farlı konuları da  ele almaktadır. SA 8000 Standardı çerçevesindeki standartlar; dünya ‘ nın her bir yerinde bulunan  işyeri standartlarını belirlemenin yanı sıra da , Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization – ILO), İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi  de dâhil olmak üzere birçok uluslararası anlaşma ve sözleşme ile alakalılardır . SA 8000 belgelendirmesini  yapan kuruluş;, ortakları ve çalışanları  tedarikçilerinin çalışma şartlarının  yanı sıra, faaliyetlerinin sosyal faaliyetlerinin de göz önünde bulundurmalı ve standartlara dışında  bir durum varsa bunu düzeltmelidir. Yukarıda da gösterildiği  gibi bu standartlar dünya çapında her tür  büyüklükteki firmalara  uygulanabilir.


SA 8000 Belgesi Almanın Faydaları

Bir kuruluşun SA 8000 Belgesi’ni almasının faydalarını  şöyle aşağıdaki gibi sırasıyla gösterilmiştir ;

küresel standartlara uygun olarak davranıldığının ve  Kuruluş yapısındaki personellere ahlaki (etik) belgelenmesi,
Tedarik ağının yönetiminin ve performansının kaliteli hale getirilmesi ,
Kuruluşun itibarının ve çalışanların motivasyonunun artması
iş kazası ,   İhmal, itibar kaybı ve olası bir dava risklerinin azalması,
evrensel standartlara uygunluk sağlanması,
Kurumsal vizyonun (hedef, ülkü) desteklenmesi,
Sosyal sorumluluk hususunda o kuruluşun ne da  kadar duyarlı olduğunun görülmesi,
personellerinin , müşterilerin ve paydaşların bağlılığının gelişmesi
Uluslararası ihaleler için teklif verirken sosyal sorumluluğun ele alınabilmesi ,
Vb. maddeleri gibi açıklanabilmektedir .

SA 8000 Belgelendirmesi ile alakalı  Danışmanlık Hizmeti

SA 8000 Belgelendirmesi süreci başlamadan önce şirketlerin bir danışmanlık firmasından danışmanlık hizmeti almaları onların, yapılacak olan denetimlerden başarıyla tamamlama ihtimalini arttıracaktır.  Şuan günümüzde  şirketleri ilgilendiren  birden fazla yönetmelik,  standart,  kanun vb. gibi  mevzuatlar  bulunmaktadır . Firma ilgililerinin  ya da yöneticilerinin tüm  bu mevzuata sahip olması ve bunları takip etmesi biraz zor olabilmektedir . üstelik bu durum ayrı bir iş yükü ve emek gerektirmektedir . Bu yüzden sektöründe  uzman bir biçimde  hizmet veren bir danışmanlık firmasına başvurup belgelendirme işlemleri ile alakalı  bilgi almak hem zaman maliyet hem de açısından kârlı bir seçim olabilir.

Ayrıca bir danışmanlık şiretinde  hizmet almak, belgelendirme işlemleri ile alakalı yapılacak olan denetimlerden başarıyla tamamlama  ihtimalini de arttıracaktır. Eğer belge almak için başvuru yapacak olan şirket bu  konu hususunda  uzman olan  bir danışmanlık firması bulunmazsa , belgelendirme kuruluşlarından da gerekli bilgi ve yardımı alabilmektedir.

SA8000 Nedir?

Sosyal açıdan doğrulanabilir   uygulamalar ve organizasyon için asgari standartları belirleyen bir standart çeşitidir . Herhangi bir sektörde herhangi bir firma için dünyanın her  bir yerinde  uygulanabilir bir çap  sunmaktadır.

Ilo, BM ve ulusal hukuk kurallarına dayalı  ve sanayi sosyal uyumu ölçmek için oluşturulmuş bir  yönetim sistemidir. SA 8000 standardına uymayı isteyen kuruluşlar standardın politikalarına ve temel insan haklarını önemsemiştir .

SA8000 Standardının 9 ana  maddesi bulunmaktadır ;

1-) Ayırt etme

2-) Ücret

3-) Yönetim Sistemleri

4-) SA8000 Standardı diğer yönetim sistemleri standardlarıyla entegre edilebilir bir standardtır

5-) İş saatleri

6-) Zorunlu çalışma zorunlu işçilik

7-) Disiplin uygulamaları

8-)Çocuk İşçiliği

9-) Sağlık ve güvenlik

SA8000 Standardı diğer yönetim sistemleri standardlarıyla entegre edilebilir bir standartdır.