Sanayi Sicil Belgesi

Sanayi Sicil Belgesi


Adını sıklıkla duyduğumuz Sanayi Sicil Belgesi’ne dair detaylar 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. Belgenin geçerli olduğu süre boyunca oluşan değişiklikler bağlı olunan Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine iletilmelidir. Sanayi Sicil Belgesi, aynı zamanda iki senede bir düzenli olarak vize ettirilmelidir. Yıllık işletme cetvelleri de yeni getirilen yükümlülükler arasında bulunur. Söz konusu kanunun 2. Maddesi gereğince üretim faaliyetlerine başlayan sanayi işletmeleri iki ay içerisinde mutlak suretle Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kaydını yaptırmak durumundadır. Bu, zorunlu bir prosedürdür ve aksi takdirde idari cezayı gündeme getirebilir.
Üretim yapılan her yerin ayrı şekilde kayıtlarının yapılması şarttır. Sisteme kaydını yaptıran her işletme için özel Sanayi Sicil Belgesi düzenlenmektedir. Burada veriliş tarihine göre vize tarihleri de belirlenmiş olur. Kimi zaman işletmelerin faaliyetlerini durdurması, bitirmesi ya da ara vermesi gibi özel durumlar olabilir. Bu tip durumlarda bildirimde bulunmak, aynı şekilde işletmenin sorumlulukları arasında gösterilir. Yıllık işletme cetvelleri kanunun 5. Maddesine göre yol sonundan başlamak kaydıyla 4 ay içinde il müdürlüğüne temin etmek durumundadır.
Görüldüğü üzere Sanayi Sicil Belgesi, işletmelere çok ciddi sorumluluklar yüklüyor. İdari para cezasına ilişkin detaylar kanunun 9. maddesinde belirtilmiştir. Zaman zaman gerçekleşen denetimlerde Sanayi Sicil Belgesi’ni resmi görevli olan personele ibraz etmeyenler, bu idari ceza ile karşı karşıya kalırlar.

Sanayi Sicili Kapsamında Olan İşletmeler


6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu özelinde sanayici kavramının tanımı açık bir şekilde yapılmıştır. Buna göre; makine, tezgah ya da diğer vasıta kuvvetlerin yardımıyla ya da salt el emeğiyle devamlı veya seri biçimde imalat ya da istihsal eden yerler, sanayi işletmesi olarak tanımlanır. Bunun dışında maden çıkarılan yerler, elektrik ya da enerji üreten santraller, gemi şantiye alanları, bilişim teknolojisi ya da yazılım üretmekle sorumlu olan işletmeler de sanayi işletmesi kapsamında değerlendirilir.

Sanayi Siciline Kayıt Süreci


Sanayi Sicil Belgesi almak ya da sicile kayıt yaptırmak için atılması gereken pek çok adım vardır. Kanuna göre sanayi işletmeleri henüz üretim anlamında faaliyetlerine başlamadan önce sanayi sicili için bir ön kayıt oluşturmakla yükümlüdür. Aynı zamanda bu işletmelere iş yeri açabilme ya da çalışma ruhsatı düzenlenebilmesi adına, Sanayi Sicil Kaydı yapıldığına dair bir yazı talep edilir. Çalışma ruhsatını veren idareciler bunu sizden mutlaka talep edecektir. Aksi takdirde hiçbir şekilde çalışma ruhsatı alma ve iş yeri açma eylemlerini gerçekleştiremezsiniz.
Kayıtlar ilk etapta elektronik ortamda, pratik bir şekilde gerçekleşir. Bu aşama için dilediğiniz zaman https://sanayisicil.sanayi.gov.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Söz konusu sayfada Sanayi Sicil Bilgi Sistemi alanına gelerek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Üretim kapasitesi, iletişim bilgileri, tüketim kapasitesi vs bilgilerin tamamı eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme girilmelidir.

Sanayi Sicil Belgesinin Yararları


Sanayi Sicil Belgesi almak sanayi işletmecileri için önemli bir referans olarak kabul görür. Bu belgeyi almamak idari cezayı gerektirirken, belgeyi temin etmek pek çok ayrıcalıklar sunar. Sanayi Sicil Belgesi sayesinde işletmeler KDV Tecil – Terkin işlemlerinden kolayca yararlanır. Aynı zamanda elektrik faturalarını Sanayi Abonesi kategorisi üzerinden ödemeye başlar. Bu indirimin %25 civarında olduğu bilinir.
Bu tarz ödemeler mali anlamda yükünü hafifletir. Kamu İhale Kanununda bulunan yerli isteklilerin saptanmasında ayrıcalık tanınır. Diğer yandan da kamu kurum ya da kuruluşlarındaki pek çok destekten doğrudan yararlanabilme şansı vardır. Ayrıca dolaylı yoldan da olsa iş olanakları sağlar. Mali giderlerin tümü kurumlar vergisi matrahından düşmektedir.

Sanayi Sicil Belgesinin İptali


Sanayi Sicil Belgesi’nin alınması kadar iptali de belli prosedürler gerektirir. İşletme faaliyetlerini tamamen durdurma kararı alırsa söz konusu belge iptal olur. Bunun dışında kayıp gibi özel durumlarda gazete ilanı ekini bir dilekçe ile beraber yer aldığınız şehrin Bilim Sanayi ve Teknoloji müdürlüğüne vermeniz gerekir.
Ayrıca işletmeler iki sene üst üste yıllık işletme cetvellerini temin etmezlerse, bu durumda işletmenin aktif olup olmadığı konusunda denetlemeler yapılır. Söz konusu adreste işletme yer almıyorsa ya da ulaşılamıyorsa tutanak tutulur ve cezai işlem devreye girer. Sanayi Sicil Belgesi konusunda Taksim Danışmanlık’tan profesyonel düzeyde destek alabilirsiniz.