SEDEX Nedir?

SEDEX Nedir?

Tedarikçi Etik Veri Paylaşımı olarak bilinen SEDEX, merkezi Londra da bulunan bir platformdur. 50 binden fazla üyesiyle 150 den fazla ülkede bulunan SEDEX tedarik zincirinde sürdürülebilirliği sağlamanın yanında kaynak verileri paylaşılması için de ortam oluşturmaktadır.

Küresel organizasyon olan SEDEX kaynak verilerini paylaşmak için dünyanın en büyük iş platformlarından biridir. İşletmelerin çevre, iş güvenliği, insan kaynakları, iş etiği ve kalite performans süreçlerinin yönetildiği ve bunun denetlenebilir olduğunun göstergesi olan SEDEX denetimleri işletmelere iyileştirebilir imkanlar da sunmaktadır. Aynı zamanda SEDEX denetimleri ile işletmeler Pazar payını genişletmekte ve bu platform sayesinde daha çok müşteriye ulaşmaktadır.

Tedarikçilerin etik verilerini paylaşabilmesine olanak tanıyan SEDEX (Tedarikçi Etik Veri Paylaşımı), merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Günümüzde 150’den fazla ülkede 50 binden fazla üyesi bulunan bu küresel organizasyon, tedarik zincirlerinde sorumlu kaynak verilerini paylaşmak için dünyanın en büyük işbirlikçi platformlarından birine ev sahipliği yapmaktadır. Bugün on binlerce şirketin işçi hakları, sağlık ve güvenlik, çevre ve iş etiği konusundaki performanslarını yönetmek için kullandığı SEDEX, hizmetleri ile üyelere birçok farklı veri, standart ve sertifikasyonu bir araya getirme, bilgili ve etkin iş kararları alma ve değer zincirleri arasında sürekli iyileştirmeyi sağlama imkânı vermektedir. Bu nedenle, birçok şirket bu büyük ailenin içerisinde yer almak için SEDEX Danışmanlığı almakta ve bu sisteme entegre olmaya çalışmaktadır.

SEDEX’e üye olan şirketler, onaylı SEDEX denetimi yapan kuruluşlar tarafından denetlenmekte ve hazırlanan denetim raporları, SEDEX üyesi olan şirketlerin görebileceği ve inceleyebileceği bir sistem olan SMETA’ya (Sedex Üyeleri Etik Ticaret Denetimi) yüklenmektedir. SMETA, denetçilerin, SEDEX’in dört temel alanı (çalışma, sağlık ve güvenlik, çevre, iş etiği) ile ilgili sorumlu iş uygulamalarının tüm yönlerini kapsayan yüksek kaliteli denetimler yapmalarına yardımcı olması için tasarlanmıştır. SMETA ile tedarikçilerin bir denetimi birden fazla müşteriyle paylaşması, birden fazla müşteri gereksinimini karşılaması ve etik denetimde yinelemenin azaltılması amaçlanmaktadır.

SEDEX DANIŞMANLIĞI


İşletmeler SEDEX denetimlerine bağımsız olarak girebilmektedir. Bunun için referans veya aracı bulması gerekmektedir.

Bu süreçte bizim danışmanlığımız iş güvenliği, insan kaynakları, çevre hususları, iş etiği ve kalite süreçlerinde firmayı denetime hazır hale getirmek. Ve uygunsuzluk almamasını sağlamaktır.

İNSAN KAYNAKLARI


İşletmenin 4857 sayılı kanuna uygun olması gerekmektedir. SGK kayıtlarının, işe devam kartlarının kayıtlarının, özlük dosyalarının ve yıllık izinlerin sorgulandığı bölüm.

ÇEVRE


İş yerine ait çevre izin belgesi veya tabi değildir yazısının alındığı, çevre koruma belgeleri, atık beyanlarının olduğu hususlar.

İŞ GÜVENLİĞİ


İşletmenin 6331 sayılı kanuna uygun olduğunun ispatlanması. Ve bu süreçte risk analizi, atamalar, acil durum kayıtları vb dokümanların hazır edilmesi gerekmektedir.

İŞ ETİĞİ


İşletmenin iş etiğine uygun olarak Politikalarını ve prosedürlerini hazırlayıp yayınlanması gerekmektedir.

SEDEX DENETİM


SEDEX denetimi uluslar arası geçerliliği olan bağımsız kuruluşlar aracılığı ile yapılmaktadır. Danışmanlığımızda doğru yönlendirmeyi yapmaktayız.