Slcp Denetimi

Slcp Denetimi

SLCP , Birleşik Değerlendirme kapsam’ nın uygulanması yoluyla yenilenen sosyal denetimleri ortadan yok etmeyi amaçlamaktadır . Programın 2023 yılına kadar ulaşması gereken 4 önemli amacı bulunmaktadır .  bu sektörün SLCP’ye adaptasyonu: SLCP’nin 2023 yılına kadar  yılda doğrulanmış  25.000 değerlendirme  amacı bulunmaktadır.bu Kaynakların verimli kullanımı: 2023 yılına kadar denetimlerde yıllık 134 milyon dolarlık kadar bir tasarruf sağlama potansiyeli söz konusu ve bunun için de farklı çeşitlerle iyileştirme eylemleri geliştirilebilmektedir . karşılaştırılabilirlik ve Veri erişimi: SLCP ayakkabı ve , giyim tedarik ağında  karşılaştırılabilir doğrulanmış , güvenilir, sosyal veriler ve iş gücü verilerinin  en önemli kaynağı olmayı amaçlamaktadır . Finansal dayanıklılık: SLCP, elde edilen gelirleri, programı sürdürülebilir hale getirmek ve etkinliğini artırmak için kullanmayı hedeflemektedir .

SLCP Kimlere aittir ?
 

SLCP, belirli olan kuruluş ve üye kurumlarından  (imza sahiplerinden ) oluşmaktadır . bitişik Değerlendirme kapsamının (CAF) uygulanması ile kaliteli hale getirilmiş

Çalışma şartlarına ilişkin  ortak vizyonlara ulaşılmasını amaçlamaktadır . SLCP imza sahipleri, SLCP’nin  vizyonu ve misyonu hususunda birtakım tahhütlerde bulunan ve kendi organizasyonlarında SLCP´yi uygulayarak bu konunun gerçekleşmesine sürekli olarak fayda sağlayan firmalar ve kuruluşlardır .

İmza sahipleri CAF´yi toplu olarak ta  geliştirmiş ve uygulamayı ilerletmektedir .  bütün stratejik kararları oylar ve farklı teknik danışma komiteleri vasıtasıyla programın ilerletilmesine doğrudan   faydada bulunurlar SLCP’nin imza sahibi bir paydaşı olmak, işletmelere SLCP´nin geleceğine dair katkı sunma ve diğer paydaşlarla iş birliği yapma fırsatı sağlamktadır . Bu kuruluşlar, SLCP ile alakalı bütün  gelişmelerden hızlı bir biçimde haber alabilmektedir .

SCLP’nin bünyesindeki imza sahibi kuruluşların statülerini şöyle aşağıdaki gibi sırasıyla sıralayabiliriz :

Tedarikçiler  / Üreticiler

Perakendeciler   / Markalar

 Sanayi dernekleri

Temsilci kuruluşlar

Sivil toplum kuruluşları

Hizmet sağlayıcılar / Denetim firmaları

Standart sahipleri

Danışmanlık kuruluşları

Hükümetler arası gözlemciler

Çok paydaşlı girişimler

Ulusal hükümetler

SLCP bünyesinde halihazırda 240 imza sahibi kuruluş bulunmaktadır . Bunların büyük kısmı üreticiler,  markalar, denetim firmaları ve perakendeciler oluşturmaktadır.

 SLCP nin değerlendirme süreci

 SCLP’nin değerlendirme süreci  şöyle aşağıdaki gibi  3 maddeden oluşur :

Doğrulama: SLCP, kurumların kendi öz değerlendirmelerini doğruluğunu onaylamak ve kontrol etmek için yerinde denetimler yapılmaktadır . Bunun için de  görevli sosyal denetçiler, kurumların şirket  yerlerini ziyaret ederek incelemelerde bulunmaktadır.  Bu tür denetimlerde öz değerlendirme sonuçları ile alakalı  uyumsuzluklar ya da kaliteli hale getirmesi gereken konular bulunmaya çalışılmaktadır .
Öz değerlendirme: bir firma fabrika , tesis , sosyal ve iş gücü hususunda bir öz değerlendirme yapmaktadır. Bunun için de   SLCP’nin geliştirmiş olduğu CAF bazında bulunan veri toplama aracı kullanılmaktadır .
Veri paylaşımı: SLCP, doğrulamış olduğu  verilerin ortak platformlar  vasıtasıyla diğer paydaşlar ile paylaşılmasını  sağlamaktadır .
 Her bir SLCP değerlendirmesi, her daim  yerinde ziyareti bazında bir doğrulama sürecinden geçmektedir. Bu Doğrulamalar, SLCP tarafından doğrulayıcı (verifier) olarak onaylanmış tecrübeli sosyal denetçiler tarafından gerçekleştirilmektedir . Doğrulayıcılar, onaylı bir SLCP Doğrulayıcı Kuruluşu bünyesinde çalışıyor olmak zorundadır. Doğrulayıcı ve   Doğrulayıcılar Kuruluşlar, birtakım uygunluk şartlarını karşıladıktan, akabinde başvuru sürecini ve sınavını başarıyla tamamladıktan sonra seçilmektedir.

SLCP evrensel tedarik ağında çalışma şartlarını değerlendirmek ve ölçmek için farklı sistemler ve araçlar sunmaktadır. Paydaşlar arasında veri paylaşımı aslına
dayanan SLCP, tekrarlayan sosyal denetim gereksinimlerinin yerini alır ve firmanın sosyal uygunluk performansı ile alakalı etkili ve hızlı sonuçlar elde etmesini sağlamaktadır . SLCP, sosyal denetimde kaybedilen parayı ve zamanı azaltmak için ortak bir araç oluşturmak ve gerçekleştirmek üzere farklı  paydaşları bir araya getirmiştir. Girişimin en önemli bir amacı ise  firmaların sosyal denetimler için ayırdığı kaynakları denetimlerden daha çok çalışma şartlarının kaliteli hale getirilmesi  için harcanmasını sağlamaktır .

SLCP sosyal denetim verilerinin paylaşımı için Birleşik Değerlendirme kapsamında (CAF) isimli  bir araç geliştirmiştir. CAF, SLCP paydaşları aracığıyla geliştirilen ve tesislerdeki çalışma şartlarını ölçmek için kullanılan bir araçtır .