Sürdürülebilirlik Raporu

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Sürdürülebilirlik nedir?


Sürdürülebilirliğin evrensel olarak kabul edilmiş bir tanımı yoktur. Bir şeyin belirli bir seviyede tutulduğu süreç(ler) olarak görülebilir.
Günümüzde sürdürülebilirlik, genellikle modern toplumların yaşam kalitesinin düşmesine izin vermeyen, ekolojik dengeyi korumak için, insanlığın doğal kaynakların tükenmesini önlediği süreç ve eylemler olarak tanımlanmaktadır. Bu şekilde, “sürdürülebilirlik” terimi, doğal kaynakların aşırı kullanımı, üretim operasyonları (enerji kullanımı ve kirletici alt ürünleri), ürünlerin doğrusal tüketimi, yatırımların yönü, vatandaş yaşam tarzı, tüketici satın alma gibi alanlardaki gelişmeleri karakterize etmek için geniş çapta uygulanmıştır.

Designing Rejeneratif Kültürler kitabının yazarı Daniel Christian Wahl, sürdürülebilirliğin, bu gezegeni hayatın bir bütün olarak gelişebileceği bir durumda tutan temel sağlık, dayanıklılık ve uyum sağlama modelini sürdürmek anlamına geldiğini savunuyor. Bunun uzun vadede mümkün olması için, modern toplumların örgütlenme şekli sürdürülmemeli, bunun yerine yenileyici bir bakış açısı kullanılarak yeniden tasarlanmalıdır.


Sürdürülebilirliğin İlkeleri:


Sürdürülebilirlik ilkeleri, bu kavramın temsil ettiği şeyin temelidir. Bu nedenle sürdürülebilirlik üç sütundan oluşur: Ekonomi, Toplum ve Çevre. Bu ilkeler gayri resmi olarak da Kâr, İnsan ve Gezegen olarak kullanılmaktadır.


Kurumlar İçin Sürdürülebilirlik Neden Önemli?


-Organizasyonel Yapılanmanın Sürekliliğini Sağlamak
-Fonksiyonların Verimliliğini Arttırmak
-Rekabetçi Ortamda Söz Sahibi Olmak
-Sürdürülebilirliğin Ekonomik Kazanımlarından Faydalanmak
-Yaşanılası Bir Gezegene Katkı Sunmak


Sürdürülebilirlik Projeleri Nasıl Yapılandırılır?


-Sürdürülebilirlik hedefli projelerde görev alacak departman ve çalışanların uygun kriterlere göre belirlenmesi
-Proje kapsamında çalışanların görev tanımlarının belirlenmesi ve organizasyon yapısının tasarımı
-Projede yer alacak çalışanların donanımlarını artırmaya yönelik araç kitlerinin oluşturulması
-Proje kapsamında gerekli olan eğitim setinin hazırlanması ve ilgili eğitimin çalışanlara verilmesi
-Projeler süresince ilgili ekiplerle beraber çalışılması, proje takibinin gerçekleştirilmesi
-İletişim planı oluşturarak proje kapsamındaki çalışanlar ve kurum yöneticileri ile irtibatın sürekliliğinin sağlanması


Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Yaklaşımımız


1) Projenin Tespiti: Sürdürülebilirlik hedefli projenin tespiti ve kurum kimliği ile ilişkisinin stratejisi çerçevesinde belirlenmesi
2) Departmanların İncelenmesi: Projede yer alacak personel ve departmanların tespiti, görev tanımlarının yapılması ve projedeki yerlerinin nokta atışı biçimde belirlenmesi
3) Uygulama Süreçlerinin Tasarımı: Görev ve sorumluluklara göre çalışanların projede konumlandırılması ve iş planlarının çıkarılması, proje kapsamında kullanılması gereken teknoloji ve araçların tespiti ile sürece dahil edilmesi
4) İletişim Planı ve Takip: Proje kapsamında kurum içi stratejik iletişim planının oluşturulması ve devreye alınması. Projenin belli bir takvim çerçevesinde Arda Belgelendirme tarafından takip edilmesi, gerektiğinde firmaya geri bildirimlerin ve iyileştirmelerin sağlanması.


Sürdürülebilirlik Danışmanlığını Kimler Almalı?


-Sürdürülebilirlik projeleri kapsamında organizasyon yapısını ve çalışan envanterini bu yönde yeniden yapılandırmak isteyen şirketler
-İç işleyişte sürdürülebilirliği ve aksiyonların devamlılığını sağlamak isteyen firmalar
-Yeni yatırımlarla sürdürülebilirlik projelerine yönelmek isteyen üreticiler
-Yerelde ya da globalde sürdürülebilirlik projelerine ve fon desteklerine başvurmak isteyenler
-Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sürdürülebilirlik girişimlerini gündeme alan firmalar
-Uluslararası arenada döngü projelerinde işbirliği yapmak isteyen dernek, vakıf vb. STK’lar


Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınmanın Tanımı: Fark Nedir?


Sürdürülebilirlik konusundaki görüşler, şimdiki zamana ve işleri belirli bir seviyenin üzerinde tutmaya daha güçlü bir şekilde odaklanıyor gibi görünüyor. Sürdürülebilir kalkınma ise daha çok uzun vadeli bir vizyona odaklanır. Aslında, sürdürülebilir kalkınma, ilk olarak 1987’de yazılan Brundtland Raporu’nda (diğer adıyla Ortak Geleceğimiz) yazılan evrensel olarak kabul edilmiş bir tanıma sahiptir.
Sürdürülebilir kalkınma, "gelişme" kavramını ekleyerek, yalnızca insanlığın mevcut ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin de aynı şeyi yapma yeteneğinden ödün vermeden karşılaması anlamına gelmez. Bununla birlikte, dünya çapında toplumsal ilerleme ve yaşam kalitesinde bir artış fikri de geliyor.
Bu nedenle, 2015 yılında New York’ta BM üyeleri tarafından 17 sürdürülebilir hedef (SKH) içeren bir 2030 gündemi kabul edildi. Bunlar arasında yoksulluğu ve açlığı sona erdirmek, herkes için iyi sağlık ve esenlik sağlamak, kaliteli eğitim sağlamak veya başarılı olmak gibi hedefler var.


Sürdürülebilirlik Projeleri Kapsamında Neden Arda Belgelendirme´yi Tercih Etmelisiniz?


-Sürdürülebilirliğin günümüzde bir tercih değil hepimizin ortak yaşamı için zaruri bir bakış açısı olduğuna inanıyor ve kendi iş planımızı sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde geliştiriyoruz.
-Şirketinizin sürdürülebilirlik projeleri kapsamında nasıl yapılanması gerektiğini organizasyon süreçleri açısından ortaya koyuyoruz.
-Şirketinizin sürdürülebilirlik kapsamında verimliliğini artıracak vizyonu tespit ediyor; sürecin ekonomik çıktılarını ortaya koyuyoruz.
-Sürdürülebilirliğe geçiş kapsamında ilgili departman ve personel için eğitim ve etkinlikler düzenliyoruz.
Operasyon boyunca şirketinizin yanında yer alıyor ve iletişim planı çerçevesinde çıktıları izliyoruz.