TSE HİZMET YETERLİLİK

TSE HİZMET YETERLİLİK
TSE, Türkiye’deki ürünlerin ya da hizmetlere ilişkin standartları belirleyen güvenilir bir kurumdur. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan firmalar, bu belge sayesinde belirlenen asgari kriterlere uyum sağladıklarını yasal açıdan kanıtlarlar. Uygunluk konusunda belirlenen koşulları yerine getiren kuruluşlar Hizmet Yeterlilik Belgesi ile taçlandırılır. Bu belgeyi almak sektör içinde işletmelere çok önemli ayrıcalıklar sunar. Belgenin alınması halinde kuruluşlar TSE markasını sorunsuz bir şekilde hizmetlerinde kullanabilirler.  Bu da pazar payında artış ve güvenilirlik gibi iki önemli konuda referans sağlayacaktır.

Başvuru Süreci
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi almak adına Türk Standartları Enstitüsü temsilciklerine ya da kurumun resmi web sitesine başvuru yapmak gerekir. Online olarak yapılan başvuru sürecinde bütün kriterlerin ve evrakların eksiksiz bir şekilde temin edilmesi gerekir. Bilindiği gibi her ilde TSE’ye ait temsilcilikler ya da bölge müdürlükleri bulunur. Alınması gereken yeterlilik belgesi, hizmetin uygulandığı alanın standartları karşıladığı konusunda kapsamlı bir analizi yansıtır. Bu analizler tamamen ilgili hizmet sahasına göre bazı değişiklikler içerebilir. İş sahasında kullanılan aygıtların/ cihazların uygunluğu, çalışanların mesleki eğitimi, iş güvenliği, hizmet sahasının genel durumu ve izlenmesi gibi kriterler sıralanabilir.
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi işletmeler adına bir anlamda alınması gereken bir vizedir. Ham maddenin mutlak suretle temel standartları karşılaması gerekir. Bu ilgili belgenin en önemli noktaları arasında kabul görür. Ham madde giriş ve çıkışları bu bağlamda detaylı olarak takip edilir. Bu arada bazı üretim sahalarında çalışan personellerin belli mesleki eğitimleri alması şart koşulabilir. Kalite kontrolün belli periyotlar halinde sağlanması,  çeşitli test ve deneylerle sağlanır. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi’nin zaman kaybı yaşamaksızın başarılı bir şekilde alınması adına deneyimli danışmanların desteği çok önemlidir. Bu anlamda; Aşan Danışmanlık olarak Türk Standartları Yeterlilik Belgesi alma süreçlerinizde, size her safhada destek sunmaktayız.
Yeterlilik belgesi senelik olarak vize denetimlerine tabi tutulur. İşletmede herhangi bir eksiklik bulunmadığı takdirde yenileme işlemi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir. HYB olarak kısaltılan Hizmet Yeterlilik Belgesi, sektör içinde sürekli iyileştirmeleri amaçlar. Bu durum tüketici kitlesi için de güven veren bir süreç olarak kabul görür.

Hizmet Yeterlilik Belgesi Hangi Koşullarda Feshedilir?
Firmaların hizmet kalitesini önemli ölçüde artıran TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, belli periyotlar halinde güncellenir. Bu da firmaların süreci nasıl yönettiklerini daimi olarak izlemek anlamına geliyor. Süreç içinde bazı durumlar, feshi zorunlu kılabilir. Bu gerekçeleri şu şekilde açıklayabiliriz:
•    Belge sahibi eğer tüzel kişiyse ve el değiştirme durumu söz konusu olduysa,
•    Belge yanıltıcı biçimde işlenmişse,
•    Belge yıpratılmışsa,
•    Belge sahibi belirttiği adreste yer almıyorsa,
•    Belgen farklı hizmet alanlarında işletiliyorsa,
•    Belge sahibinin özel isteği söz konusu ise, hizmet yeterlilik belgesi feshedilir.

Gerekli Evraklar

Hizmet Yeterlilik Belgesi için güncel evraklar her zaman değişebilir; ancak temel olarak istenen belgeler;
•    Noterden tasdiktenmiş imza sirküleri,
•    Oda kayıt belgesinin onaylanmış sureti, (Bu, oda değil de dernek ya da kooperatif de olabilir.)
•    İş yeri izin belgesi, (vergi dairesi kaydı da geçerli olarak değerlendirilir)
•    Avans dekontu.

Hizmet Yeterlilik Belgesinin Sağladığı Yararlar
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi almak firmalar adına son derece kritik bir aşamadır. Bu belgeyi almak ve TSE logosunu edinmeye hak kazanmak, müşteri kitlesi açısından çok önemli faydalar sunacaktır. Bu belgeyi aldıktan sonra sizi bekleyen yararları maddeler halinde sıralayalım:
•    Kimi sektörlerde hizmet veren firmalar için temel ihale şartlarından birisi de bu belgedir. Benzer ihalelere girmek için en azından bu engeli ortadan kaldırmış olursunuz.
•    İşletme içinde bulunan her türlü teçhizatı sigorta kapsamına almış olursunuz.
•    Belge sayesinde işletmenizin alt yapısının eksiksiz olduğu onaylanır.
•    Müşterilerin servis amacıyla bıraktığı cihazlar da sigortaya dahil edilir.
•    Verilen hizmet geriye dönük şekilde izlenebilir, şeffaf olarak takip edilebilir.
•    Hizmeti alan müşterilerin en temel hakları korunmuş olunur.
•    Müşteri fiyat standartları açısından da korunur.
•    Hizmet kalitesinde bariz bir artış yaşanır.
•    Hizmetin yalnızca belli bir zaman aralığı içinde ve belirlenmiş koşullara bağlı olarak verilmesi gerçekleşir.
•    Hizmet verilen müşteri sayısında artış sağlanır.
•    Satış sonrasındaki hizmetlerin belli bir güven çerçevesi içinde gerçekleşmesin yardımcı olur.