Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Kaydı

Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Kaydı


“UBB Kaydı” olarak da anılan Ulusal Bilgi Bankası Kaydı, ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından onayı verilen ve piyasaya sürülen çeşitli ilaçların ticari açıdan dahil oldukları süreçleri detaylı bir şekilde takip etmek amacıyla oluşturulan bir sistemdir. Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Kaydı, yalnızca ilaç değil, aynı zamanda çeşitli medikal cihazların da takibini üstlenir. Bu açıdan bakıldığında, hem ticari mevzuatlar hem de toplum sağlığı açısından büyük bir öneme sahiptir. Tıbbi materyallerin ve ilaçların sipariş, nakliye, faturalandırma, ihale, teklif ya da depolama süreçlerinde UBB kaydına başvurulur. İlgili kayıtlar sayesinde ilaç ve cihazların takibini yasal açıdan şeffaf bir şekilde yürütmek olasıdır. Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Kaydı ile alakalı proje, Sağlık Bakanlığı dışında Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca ortak bir şekilde yürütülür. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri de bu sürece önemli ölçüde destek verir.
Güvenilir bir elektronik sistem olan UBB kaydı, ilaç ya da medikal cihaz ticareti yapan işletmelerin işini oldukça kolaylaştırır. Masrafların azalması kadar zaman kaybının da ortadan kalkması, sistemin en önemli ayrıcalıkları arasında gösterilir. Diğer taraftan da deneyimsizlikten dolayı oluşan yanlışlıklar, bu sistemle beraber kolayca önlenir. Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Kaydı, ilaç firmaları ve tıbbi cihaz üreticilerinin doğru sonuçlar elde etmesi adına kritik bir rol oynar. Web tabanlı olarak yürütülen ve şu ana kadar önemli bir mesafe kaydeden sistem, TİTUBB’nin yeni versiyonu olarak 14.01. 2011 tarihinde hayatımıza girmiştir. Ulusal Bilgi Bankası bu online sistemle beraber, insan sağlığını yakından ilgilendiren ilaç ya da medikal cihazların amacına uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını görme şansı bulur. İlgili kayıtlar ilaç ve cihazlar için bir referans olarak kabul edilir. Denetimlerin ve kayıt işlemlerinin güvenle gerçekleşmesi aynı zamanda e-ticaret süreçlerine de olumlu şekilde yansır. Ulusal Bilgi Bankası’nın aktif şekilde kullanılması, ileride kullanılacak olan “Temel Veri Hizalaması” için bir geçiş olarak kabul görür.
UBB Kaydı üretici firmalar adına önemli bir donedir. Bu mevzuata uyum sağlamayan kuruluşlar,  SGK’dan herhangi bir geri ödeme alamaz. Tabi bu, SGK’nın ödediği ürünler için geçerlidir. Diğer yandan kaydı olmayan ilaç ve cihazlar, asla devlet kurumları tarafından temin edilmez. Bu eksikliğin ticari anlamda yaratacağı etki oldukça büyüktür. İlgili madde, bakanlığın ve devlet kurumlarının iç tüzüğünde açık bir şekilde ifade edilir. En önemli detaylardan bir tanesi de Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Kaydı bulunmayan firmaların, herhangi bir şekilde ihaleye dâhil olamayışlarıdır. İlgili kaydın eksikliği, ürün tedariki yapma noktasında her zaman bir engel olarak karşılarına çıkacaktır. Aşan Danışmanlık olarak UBB kaydı konusunda sizlere deneyimli ekibimizle beraber her daim destek vermeye hazırız!

Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Kaydı Nasıl Gerçekleşir?


UBB kaydı genel anlamda iki aşamadan meydana gelir. Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Kaydı ile beraber sisteme verilerin girişleri sağlanmış olur. İlaçların ve tıbbi cihazların kaydının tamamlanması için ürün onaylarının gerçekleşmesi şart koşulur. Daha sonraki aşamada işletmenin UBB kaydı oluşturulur. Hemen akabinde bu firmanın üzerinden işlenen cihaz ve ürünler adına kayıt gerçekleştirilir. UBB kayıtları tümüyle elektronik ortamda gerçekleşir. Bu nedenle işlemlerinizi online olarak yürütebilirsiniz. Online başvuru sonrasında bakanlık sizden bazı belgelerin temin edilmesini isteyecektir. Başvuru formunun özenli ve eksiksiz şekilde doldurulması gerekir. Bu özeni evraklar konusunda da göstermeniz gerekir. Aksi durumda başvuru süreciniz, olası aksiliklerden dolayı uzayacaktır. Ürünlere ait güncel durumları internet üzerinden tek tek sorgulamanız mümkündür. Sorgulama için titubb.titck.gov.tr adresini kullanabilirsiniz.

Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Kaydı Sorgusunda İstenen Bilgiler


Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Kaydı için online ortamda 24 saat sorgulama yapılabilir. Bu sorgulama için sistem sizden şu bilgileri talep eder:
•    İşletmenin adı
•    Küresel ürün numarası
•    Ürün sınıfı
•    İşlem zamanı
•    Belge no
•    Marka ismi
•    İmalatçı şirket
•    İmalatçı firmanın ülkesi
•    UNSPSC kodu

Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Kaydı’nın Avantajları


UBB kaydı, bilhassa tedarikçi olan firmaların hedef kitlelerine güncel ve pratik şekilde ürün özelliklerini sunma olanağı tanır. Sistemin en önemli avantajı maliyetlerinin düşük düzeyde olmasıdır. Daha önce firmalar bu tip bilgilendirmeleri şeffaf bir şekilde yapmak adına çok daha yüksek bütçeler ayırmak durumunda kalıyordu. Üstelik UBB kaydında olduğu gibi pratik bir işleyiş söz konusu değildi.  Bu gider yükünün azaltılması neticesinde firmalar önemli bir tasarruf elde etme şansı buldu. Diğer yandan firmalar ticari anlamda daha hızlı ve akıcı bir organizasyona dahil oldu.
Kimi durumlarda sisteme dahil edilmeyen ürünlere yönelik farkında olmaksızın geri ödemeler yapılırdı. Sistem bir anlamda bu tip hataları da ortadan kaldırdı. Ülkemizdeki sağlık takip sistemi Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Kaydı ile beraber çıtasını yükseltti ve dünya standartlarını yakalamayı başardı. Sistem dışı kalan tedarikçiler için bu durum son derece olumsuz bir imaj yaratırken, sisteme kayıtlı tedarikçiler içinse bir güven kriteri olarak değerlendiriliyor. Akredite olup sorunsuz şekilde geri ödeme talepleri oluşturmak için UBB kaydına mutlaka dahil olmanız gerekir.