Ursa Denetimi

Ursa Denetimi

Ursa Sertifikası veya URSA Belgesi olarak ta anılan ursa  belgesi ; URSA denetimini başarıyla bitiren şirketlerin   sahip olduğu belge ya da belgelere denilir . Bu belge, görevli denetleme kuruluşları aracığıyla yapılan denetleme sonucunda verilmektedir . imalat ünitelerinin,  işletmecilerin, Çiftliklerin, tüccarların,  çiftçi gruplarının, lojistik birimlerin ve  ihracatçıların kısacası URSA çerçevesine giren bütün kuruluşların denetimleri Unilever firmasının sorumlu kaynak sağlama asıllarına  göre deneyimli denetim kadrosu ile özel şirketler  aracığıyla yapılabilmektedir . URSA ile yapılan denetim sayesinde ilgili firmalar, endüstri aracığıyla kabul edilen protokollerin ötesinde başka birçok konu ile alakalı olarak da değerlendirilebilir ve denetlenebilir. Örnek olarak; iş sağlığı çalışma,  standartları, iş güvenliği, ticari bütünlük, insan hakları, arazi kullanımı  ve çevre yönetimi gösterilebilir.

URSA Denetimi ile hemen hemen aynı amaca hizmet  veren başka denetimler, standartlar ve bu işi yapan organizasyonlar da  bulunmaktadır . Örnek olarak ta Inditex Grubu  , BSCI Birliği, SEDEX  ve Fama Denetimleri Organizasyonu örnek olarak gösterilebilir . Bunlar da; evrensel tedarik ağında  çalışma koşullarını kaliteli hale getirme  gibi  benzer amaçlara hizmet veren kuruluş , denetim mekanizması ya da birliklerdir.

URSA  BELGESİ  DANIŞMANLIK

URSA belgesi  Danışmanlık; URSA Denetimi olarak ta isimlendirilen denetim ile alakalı  olarak verilenbir  danışmanlık hizmetidir.

Bu danışmanlık hizmeti özel şirketler tarafından da  verilebilmektedir . Bu danışmanlık hizmetinde amaç ise ; URSA denetimine girecek  şirketlere gerekli  olan bilgilendirme  ya da eğitim hizmetini vermek, gerekli dokümantasyon yardımını sağlamak  ve personel ile çalışanları bu konu hususunda bilgilendirmek olarak ta açıklanabilir. URSA ile alakalı danışmanlık hizmeti çerçevesinde ;

Gerekli olan dokümantasyonun oluşturulması,
Denetim öncesi prova yapılması,
Denetimlere yönelik diğer hazırlıklar,
soru listesi oluşturularak hem yöneticilerin hem personelin denetimler sırasında gelebilecek sorulara hazırlanılması,
Gibi   hizmetler verilebilmektedir .

URSA Belgesi Alma İle  alakalı Denetim Süreci

URSA, endüstri vasıtasıyla kabul görmüş protokollerden çok daha geniş hususları baz almaktadır . Bu çerçevede tedarikçilerin aşağıda verilen  konular ile  alakalı uygulamalarını değerlendirmektedir;

İnsan hakları,
arazi görev hakları ve Çevre yönetimi
Çalışma standartları,
İş bütünlüğü, iş güvenliği ve İş sağlığı
Unilever firmasının uyumluluk ihtiyaçlarını yerine getirmek ve İyi Uygulama Kuralını  elde etmek için tedarikçiler URSA denetimini başarıyla tamamlaması gerekmektedir . Unilever tedarikçileri ya da yeni tedarikçi olmak isteyen kuruluşlar denetim sürecini başlatmak için, firmalarını Unilever Tedarikçi Yeterlilik Sistemi’ne (USQS) kayıt ettirmeleri gerekmektedir . Denetimler ile alakalı izlenen süreç aşağıdaki gibi maddeler  halinde verilmiştir :

Denetimin işletme yerinde gerçekleştirilmesi,
Denetim için kayıtın oluşturulması,
Denetimden sonra gerekli olan raporlamaların yapılması,
Denetim için hazırlıkların yapılması,
Denetimden sonra gerekli olan doğrulamaların yapılması ve değerlendirilmesi,
adımlarını  ele almaktadır .

URSA çerçevesinde denetime girecek olan  firmalar;

çalışan kayıtları (, maaş bordroları, işe devam kayıtları aylık hesap pusulaları vb . gibi),
iş güvenliği ve  İş sağlığı kayıtları (tahliye planı, bina yerleşim planları, işyeri açma ve, itfaiye raporu, çalışma ruhsatı yapı kullanım izin belgesi,   yapı ruhsatı ve yangın dolaplarının sayısı , yangın söndürme tüpü ve vb . gibi),
Çevre ile alakalı kayıtlar (ÇED kapsam dışı raporu,  işyerine ait çevre izin belgesi, atık beyanları , çevre koruma belgeleri vb .  gibi),
Diğer kayıtlar (geçmiş denetim kayıtları, iş çıkış ve   iş alım prosedürü, dış ve iç fason tedarikçi firma listeleri vb . gibi),
 Bu tür kayıtlara  çok  dikkat etmeli ve bu kayıtları özenli bir şekilde tutmalıdır.

URSA belgesi almak isteyen şirket hangi sektörde bulunursa bulunsun , bu belgeyi almaya başvurmadan önce bir danışmanlık firmasından yararlanırsa, çok büyük  faydasını göreceğinden eminiz . Esasında  URSA, bir nevi bağımsız bir denetim mekanizmasıdır. Başka bir şekilde URSA; tedarikçilerin Unilever firmasının Sorumlu Kaynak Sağlama Politikası’nın (Responsible Sourcing Policy – RSP) ek  ihtiyaçlarına uygunluğunu da değerlendiren bir denetim protokolüdür. URSA gibi denetim protokolleri nedeniyle ; tedarikçiler sadece uyum ihtiyaçlarını  yerine getirmekle kalmamakta, aynı şekilde sürekli devam eden bir  düzeltme sürecinin parçası haline gelmektedir