Ürün Takip Sistemi (ÜTS)

UTS


Son dönemde adını sıklıkla duymaya başladığımız UTS kavramı, esasen “Ürün Takip Sistemi” adıyla bilinir. Ülkemiz için yeni bir proje olması bakımından zaman zaman ne yazık ki bu alanda yoğun bir bilgi kirliliği ile karşılaşılır. Bu nedenle de Ürün Takip Sistemi’ne dair tüm süreçlerde konuya derinlemesine hakim olan uzmanlardan, profesyonellerden destek almak son derece önemlidir.
Kendi içinde pek çok detay barındırmasından ötürü kafalarda soru işaretlerinin oluşabildiği sistemde, taşlar elbette zamanla yerine oturacaktır. Sistemin amacı, motivasyonu ve çıkış noktası göz önüne alındığında, ülkemiz adına ne ölçüde yararlı bir sistem olduğu daha iyi bir şekilde anlaşılacaktır.

Ürün Takip Sistemi Nedir?


UTS için söylenebilecek ilk söz, sistemin tamamen vatandaş lehine bir mevzuata sahip olmasıdır. Sağlık gibi herkes adına özel bir alanda yer aldığı için, sisteme dair düzenlemeler ciddi bir hassasiyet barındırmaktadır. Her ne kadar firmalar ve kurumlar bazı mevzuatlara adapte olmakta zaman zaman zorlansalar da genel anlamda Ürün Takip Sistemi ile alakalı çok olumlu geri dönüşler söz konusudur.
Proje, Türkiye’de üretilen ya da dışarıya ticareti yapılan her türlü tıbbi cihaz ya da kozmetik malzemenin süreçlerini izlemek, belli ölçüde kontrol altına almak ve bir dizi standartlar uygulamak üzerine temellenir. Bu süreci üretim bandından son kullanıcıya ulaştığı ana kadar geniş bağlamda düşünmek mümkündür. Ürün Takip Sistemi her şeyden önce halk sağlığını teminat almak amacıyla oluşturulmuştur. İnsanların hem güvenli ve onaylanmış ürünlere kolayca ulaşmasını sağlamak hem de kayıt dışı ekonominin önüne geçmek, UTS ile bir ölçüde mümkün hale gelmiştir.
Ürün Takip Sistemi ile alakalı ilk girişimler Sağlık Bakanlığı tarafından 2014 senesinde gerçekleştirilir. Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesi içinde Ürün Takip Sistemi’ne dair bir giriş, sorgulama ve aktarım ortamı söz konusudur.  UTS, üreticileri, bayileri, ithalatçıları yakından ilgilendirmektedir.

Elektronik Ortamda İşliyor


Sağlık Bakanlığı 11 Eylül 2017’den bu yana resmi anlamda medikal cihaz ya da kozmetik dahilinde olan bütün ürünlerin kontrollerini şeffaf bir şekilde online bir portal üzerinde gerçekleştirmeye başladı. Üretici Takip Sistemi tamamen elektronik ortam üzerinden organize edilmektedir. Sistem e-devlet uygulamasının bir parçası olarak hizmet verir. Ürün Takip Sistemi, ülkemize özel olan ve başında Sağlık Bakanlığı ile TİTCK’nın, yani Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun yer aldığı bir sistemdir.
Proje geliştirme hamleleri ve güncellemelerle beraber herkes için çok daha kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir bir düzeye gelmiştir. Sisteme girildiği zaman burada tıbbi cihazların listesi, tıbbi cihaz bayilik listesi, tıbbi cihaz durumu sorgulama gibi alt başlıklarla karşılaşabilirsiniz. Bu anlamda çok geniş bir veri tabanı üzerinde hizmet verdiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Hatta aynı sistem üzerinden ihale sonuçlarını dahi kontrol etmeniz mümkündür.

Sistem Kaydı Zorunlu


Sistem kaydının gerçekleşmesi için yasal çerçevede yetkilendirilmenin de gerçekleşmesi gerekir. Firmaların kaydı için elektronik imza kullanılır. Bu başvurularda aynı zamanda çekirdek kaynak yönetim sistemi ile alakalı olarak size sunulan numarayı girmelisiniz.
Gerek ithalatçı gerekse de imalat süreçlerinde rol oynayan firmalar, istisnasız şekilde her türlü tıbbi cihazın kaydını yaptırmak zorundadır. Tabi UTS kaydının sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi adına doğrudan ürünlere ait belgeler kayıt altına alınmalıdır. Ürünlerin belli sınıflara göre ayrıldığı gözlemlenebilir.
UTS kaydı tamamlanınca ürünler sorunsuz bir şekilde gönderilir ve gerekli akış sağlanır. Bu aşamada barkot, talep edilen zorunluluklar arasındadır. Barkotların ayrıca HIBC ya da GTIN formatına sahip olmaları gerekir. Sisteme bazı teknik detaylar dışında ürün fotoğrafı ve etiket gibi bilgiler dahil edilir.


UTS Neyi Amaçlıyor?


Ürün Takip Sistemi, tüm ürün takibini tek ve güvenilir bir merkez altında toplamayı başarmıştır. Bir ürüne dair tüm detayları ve hareketleri kolayca izleyebilir. UTS temel düzeyde şu amaçlar için oluşturulmuştur:
•    Özgün ve ulusal merkezli ürün takibi yapabilmek,
•    Tıbbi cihazları kayıt altına almak ve onları rahatça kontrol edebilmek,
•    Hastaların güvenliğini temin etmek,
•    Tıbbi Cihaz Kurumu’nun olası risk ve aksiliklere karşı çözüm üretmesini sağlamak,
•    Ürünler için geniş bir altyapı oluşturmak,
•    Denetimlerin etkili bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak,
•    Ürünlerin neden olduğu sağlık problemlerini yok etmek ya da minimize etmek,
•    Kayıt dışı ekonominin önüne geçmek,
•    Güven vermeyen, onay almayan ürünleri piyasadan bertaraf etmek.
Bu amaçlara uygun şekilde hareket etmek adına bizimle 7/24 iletişime geçebilirsiniz.