Wrap Denetimi

Wrap Denetimi

WRAP  belgelendirmesi  nedir ?

Wrap en temel etkinliği ayakkabı , hazır giyim  ve dikilmiş ürün sektörlerinde  özel olarak geliştirdiği  sertifikasyon  programıdır . WRAP  belgelendirme hizmetini almak isteyen  bir firmanın uyması gereken  12 ana prensip  bulunmaktadır bu prensipler  şöyle sıralanabilmektedir .  Hangi ülkede  uygulandığı  gözetmeksizin  her daim hukukun üstünlüğünü  esas  almakta ve uluslararası çalışma örgütü’ nün  (ILO) ile alakalı  sözleşmelerinden yola çıkılmaktadır .

WRAP , sertifika  almayı düşünen  kuruluşlara ,  süresi altı aydan  iki yıla  kadar değişen  farklı üç sertifika programı seçeneği sunulmaktadır .

WRAP BELGESİNİN ÖNEMLİ 12  İLKESİ

WRAP’ın hizmet amacı ve kuruluş amacını oluşturan bu ilkeler, temel olarak yerel yasalara iş yeri standartlarına , ve işyeri düzenlemelerine dayanmaktadır .

WRAP Belgelendirme süreci için de bir yol haritası niteliğinde bulunan ilkeler, çevre uygulamaları , ithalat ve ihracat ile gümrük uyumu, insan kaynakları  yönetimi güvenlik standartları ,  sağlık ve emniyetini bulunduran yasal uygunluğu kapsamaktadır. WRAP Belgesinin amacı , üretilen ürünlerin etik ve yasal koşullar  şartında üretildiğinden emin olmak için bu ilkelere uygunluğu bağımsız olarak denetlemek , izlemek ve onaylamaktadır  . Belge almayı düşünen  firmalar  , kendi üretim uygulamalarının bu standartları karşıladığını göstermelidir . Bunun yanı sıra da anlaşmalı olduğu tedarikçilerin ve kuruluşların da alakalı standartlara uymasını taahhüt etmektedir. WRAP Belgesinin önemli 12 ilkesi şöyle aşağıdaki gibi maddeler halinde sıralanabilir :

Her türlü istismarın ve tacizin önüne geçilmesi
Yasalara ve ilgili iş yeri yönetmeliklerine uyulması
Güvenlik
Zorla işçi çalıştırmanın yasaklanılması .
Çevresel konulara özen  edilmesi
Çocuk işçiliğinin önüne geçilmesi
Yasalar gereğince çalışma süresinin  belirli sınırlar içerisinde uygulanması
emniyet ve Sağlık ile ilgili çalışmalara azami dikkat edilmesi
Yasaların çizdiği çerçevede işçilere yapılan yardımlar ve ödenen ücretler
Ayrımcılığın önğne geçilmesi
Gümrük uyumluluğu
İşçilerin örgütlenme özgürlüğünün bulunması ve işverenle toplu pazarlık hakkı

WRAP Belgelendirme ‘nin önemli  avantajları

WRAP belgelendirme hizmetinden yararlanıp bulunduğu sektörde uygun bir sertifika alan kuruluşlar dolaylı veya doğrudan olarak birçok avantaja da sahip olabilmektedir . Bu avantajlardan bazıları şöyle aşağıdaki gibi maddeler  halinde sıralanabilir  .

WRAP belgelendirme sahibi kuruluşun adil ve adaletli bir işveren olduğunu doğrulaması sonucunda  tüketiciler arasındaki itibarı artmaktadır .
Ayakkabı , hazır giyim ve dikilmiş ürün  sektöründe  çalışan personellere adil , adaletli ve insani  bir şekilde muamele uygulaması sağlanır .
Çalışanların üretkenlikleri artar ve .katılımı gelişir
Endüstriyel çalışmaların yanı sıra iş yerinde emniyet , güvenlik ve sağlık, konularıyla ilgili doğacak tehliklerin önüne geçilir
WRAP belgelendirme sayesinde, fabrikalar, etkinliklerini yasalara uygun bir  şekilde gerçekleştirdiğinden dolayı  bir tehlike sonucunda yüklü tazminatlar ve dava süreçleri ile zaman harcamak zorunda kalınmaz.

WRAP Belgelendirme Çeşitleri şöyle aşağıdaki gibi maddeler halinde sıralanabilir :

WRAP, belge başvurusu yapan kuruşlara , yapılan incelemeler denetimler ve kontroller doğrusunda üç tür sertifika verebilmektedir .

Altın: Bu sertifikanın kullanım süresi 1 yıldır. 12 temel prensibe uyumluluk gösteren tesislere standart olarak verilir .
Platinyum: Bu sertifikaların kullanım süresi 2 yıl geçerli olup WRAP’ın 12 önemli temel ilkesine tam uygunluk sağlayan kuruluşlara verilmektedir Platin tesisler, düzeltici eylemler veya gözlemler olmaksızın her denetimi başarıyla tamamlamalı ve belgelendirme süreleri arasında boşluk olmamalı  sürekli sertifikasyon sağlamalıdır.
Gümüş: kullanım Süresi 6 ay olan bu sertifika, WRAP’ın 12 ilkesine çok büyük ölçüde uyumluluk sağlayan ancak yine de birtakım prosedürler ve eğitim etkinlikleri hususunda eksiklikleri olan kuruluşlara verilmektedir.

WRAP Belgelendirme

WRAP (Dünya Çapında Sorumlu Akredite Üretim |  Worldwide Responsible Accredited Production); güvenli, yasal, etik ve insani bir üretimi teşvik etmek amacıyla çalışan bir kuruluştur .  etkinliklerinde  kâr amacı gütmeyen WRAP’ın ekibi evrensel sosyal uyumluluk uzmanlarından oluşmaktadır.

Sertifikasyon ve eğitim vb . hizmetler bulunmakta olan  WRAP’ın merkezi ABD’nin Virginia eyaletinde olup dünyanın bir çok  farklı bölgelerinde de ofisleri faaliyet göstermektedir .